Europa

Artykuły : Znane Nieznane Święta

Kategorie życia i śmierci, dobra i zła, pomyślności i nieszczęścia stale towarzyszą ludziom niezależnie od długości i szerokości geograficznej. W dorocznych świętach i towarzyszących im zwyczajach możemy dostrzec wiele praktyk...

Polskie Boże Ciało

Artykuły : Polskie Boże Ciało

Boże Ciało, czyli Święto Ciała i Krwi Pańskiej to jedno z ważniejszych świąt kościelnych. Obchodzone jest od XIII w. – wprowadził je specjalną bullą papież Urban IV. Procesje Bożego Ciała odbywały się początkowo tylko w niektórych...

Scenariusze Europa : Cygańska podróż kolorowym wozem

Cygańska podróż kolorowym wozem może trwać cały dzień. Czas wykorzystywany jest na rozmowy w grupie lub w parach, prace plastyczne, zabawy ruchowe i tworzenie opowieści Zajęcia są bardzo zróżnicowane i angażują dzieci na różnych...

Scenariusze Europa : Życie codzienne dziecka romskiego

Całodzienne warsztaty przybliżające kulturę romską. Warsztaty dla klas I-III. Cele: Zapoznanie z życiem codziennym dzieci romskich. Wyodrębnienie podobieństw i różnic między dziećmi i romskimi i nieromskimi. Pokazanie różnorodności mniejszości...