Edukacja międzykulturowa

Edukacja międzykulturowa to działania, których wspólnym celem jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz zapoznanie z polską tradycją. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wystawy fotografii. Pokazujemy tradycję i współczesność w różnych zakątkach świata. Realizujemy projekty poświęcone poszczególnym kontynentom i regionom, grupom etnicznym, uchodźcom i imigrantom mieszkającym w Polsce oraz polskiej kulturze ludowej i tradycyjnej.

przejdź do projektów

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa obejmuje projekty, których głównym celem jest współpraca z innymi krajami, przede wszystkim w zakresie pomocy rozwojowej. Nasze projekty aktywizują ludzi do samodzielnych działań na rzecz własnego regionu, pomagają w podnoszeniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, służą przezwyciężaniu biedy i ubóstwa w krajach rozwijających się. Działania te nasza fundacja realizuje między innymi w Gruzji i Tanzanii.

 

przejdź do projektów