Szkolenia dla nauczycieli

Prowadzimy szkolenia z zakresu edukacji międzykulturowej adresowane do nauczycieli, pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników socjalnych.

Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi. Obejmują prezentacje, wykłady i elementy warsztatowe. Wprowadzają do kultury, historii i współczesności oraz życia społecznego danego kraju lub regionu. Pozwalają na zapoznanie się z metodami i formami pracy z dziećmi w zakresie edukacji międzykulturowej.

Podczas szkoleń prezentujemy nasze autorskie materiały dydaktyczne i praktyczne ćwiczenia.

Naszą kadrę stanowią doświadczeni szkoleniowcy, psycholodzy, pedagodzy, absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Czas trwania: w zależności od szkolenia – ustalamy indywidualnie

Wielkość grupy: optymalnie 15-20 osób

Miejsce szkolenia: placówki zamawiajce szkolenie

Ze względu na szeroki zakres tematyczny proponujemy szkolenia przygotowane indywidualnie pod kątem potrzeb poszczególnych grup i instytucji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: projekty@miedzykulturowa.org.pl

Dotychczas z naszej oferty szkoleniowej skorzystały m.in. następujące instytucje:

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach – Warsztaty dla nauczycieli nt pracy z klasą wielokulturową.
  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Szkolenie z zakresu międzykulturowości (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej społeczności romskiej).
  • Straż Graniczna w Kętrzynie – „Konflikty na tle kulturowym w relacjach cudzoziemiec – funkcjonariusz”, warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach szkolenia „Służba w ośrodku detencyjnym – rozwiązywanie konfliktów”.
  • Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie – Cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego „Afryka dla najmłodszych – praca z uczniami w oparciu o materiały edukacyjne z pakietu”, „Stereotypy etniczne i rasowe” oraz „Kultura i społeczeństwo Burkina Faso i krajów Sahelu”.
  • Szkoła Podstawowa nr 16 w Warszawie – „Ameryka Łacińska dla najmłodszych”- życie społeczne i kultura Ameryki Łacińskiej oraz metody pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów z zakresu edukacji międzykulturowej.
  • Przedszkole nr 167 w Warszawie – „Edukacja międzykulturowa w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”.
  • Biuro Edukacji M. ST. Warszawy – Szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych „Przygotowanie do pracy z uczniem wietnamskim”.
  • Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie – Cykl szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania zintegrowanego: „Wprowadzenie do historii i kultury Afryki”, „Afryka dla najmłodszych – praca z uczniami w oparciu o materiały edukacyjne z pakietu”, „Stereotypy etniczne i rasowe” oraz „Kultura i społeczeństwo Burkina Faso i krajów Sahelu”.
  • Placówki oświatowe na terenie Gminy Lesznowola – Szkolenia dla nauczycieli pomocne w pracy z klasą wielokulturową, w ramach projektu „Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur”