Współpraca międzynarodowa obejmuje projekty, których głównym celem jest współpraca z innymi krajami, przede wszystkim w zakresie pomocy rozwojowej. Nasze projekty aktywizują ludzi do samodzielnych działań na rzecz własnego regionu, pomagają w podnoszeniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, służą przezwyciężaniu biedy i ubóstwa w krajach rozwijających się. Działania te nasza fundacja realizuje między innymi w Gruzji i Tanzanii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi bieżącymi projektami.

EVOLVET

EVOLVET

EVOLVET, czyli European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training jest dwuletnim partnerstwem strategicznym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe.

czytaj dalej

Projekty, które już się zakończyły prześledzić możecie w Archiwum.