Jeśli chcesz poznać praktyczne metody zarządzania wolontariuszami, sposoby aktywizowania grupy do pracy, gry symulacyjne prezentujące trudne sytuacje, z którymi może zetknąć się wolontariusz to serdecznie zapraszamy do udziału w SEMINARIUM

Koordynator wolontariatu w projektach rozwojowych

 

Adresat: przedstawiciele organizacji i instytucji, w których działalności statutowej wpisane jest prowadzenie wolontariatu, koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze, którzy chcą zostać koordynatorami wolontariatu.

Termin: 26 maja 2017 r.

Czas trwania: 9.00-15.30

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, Warszawa, ul. Łazienkowska 7

Zgłoszenia: mailem na adres: fundacja@miedzykulturowa.org.pl do 19 maja 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Udział możliwy po potwierdzeniu przez organizatora.

 

 

EVOLVET, czyli European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training jest dwuletnim partnerstwem strategicznym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe.

Głównym celem realizowanego projektu jest przygotowanie podręcznika dla koordynatorów wolontariatu, zawierającego materiały do prowadzenia szkoleń dla wolontariuszy.

Działania projektu to:

  • cykl międzynarodowych spotkań zespołu (w Helsinkach, Wiedniu, Warszawie i Porto)
  • szkolenia koordynatorów wolontariatu – realizowane przez wszystkich partnerów w oparciu o materiały wypracowane podczas spotkań projektowych
  • opracowanie ostatecznej wersji podręcznika dla koordynatorów wolontariatu
  • upowszechnianie rezultatów projektu

Projekt koordynowany przez hiszpańską organizację CONGDCAR przy wsparciu sześciu organizacji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i edukacji : Südwind Agentur (Austria), Art in Tanzania (Finlandia), LVIA (Włochy) Fundacja Edukacji Międzykulturowej (Polska), Pista Mágica-Associação (Portugalia) and Platforma dobrovolnickych centier a organizacii (Słowacja).

Działania współfinansowane przez Program Erasmus +, Akcja 2, Partnerstwa Strategiczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projekt realizowany w okresie grudzień 2015 – czerwiec w 2017 r.

Więcej o projekcie dowiecie się na www.evolvetproject.eu