EVOLVET, czyli European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training jest dwuletnim partnerstwem strategicznym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe.

Głównym celem realizowanego projektu było przygotowanie podręcznika dla koordynatorów wolontariatu, zawierającego materiały do prowadzenia szkoleń dla wolontariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy w języku angielskim (Manual for Vocational Education and Training of Volunteer Coordinators in Development Projects.

Działania projektu obejmowały:

  • cykl międzynarodowych spotkań zespołu (w Helsinkach, Wiedniu, Warszawie i Porto)
  • szkolenia koordynatorów wolontariatu – realizowane przez wszystkich partnerów w oparciu o materiały wypracowane podczas spotkań projektowych
  • opracowanie ostatecznej wersji podręcznika dla koordynatorów wolontariatu
  • upowszechnianie rezultatów projektu

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który podsumowuje realizację projektu:

Projekt koordynowany przez hiszpańską organizację CONGDCAR przy wsparciu sześciu organizacji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i edukacji : Südwind Agentur (Austria), Art in Tanzania (Finlandia), LVIA (Włochy) Fundacja Edukacji Międzykulturowej (Polska), Pista Mágica-Associação (Portugalia) and Platforma dobrovolnickych centier a organizacii (Słowacja).

Działania współfinansowane przez Program Erasmus +, Akcja 2, Partnerstwa Strategiczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Projekt realizowany w okresie grudzień 2015 – czerwiec w 2017 r.

Więcej o projekcie dowiecie się na www.evolvetproject.eu