Współpraca międzynarodowa

Współpraca rozwojowa to projekty aktywizujące ludzi do samodzielnych działań na rzecz rozwoju własnego regionu, służące przezwyciężaniu biedy i ubóstwa w krajach rozwijających się. Działania te nasza fundacja realizuje w Gruzji i Tanzanii. W pierwszym z krajów głównymi inicjatorami naszego projektu są Kistowie (potomkowie Czeczenów) mieszkający w Wąwozie Pankisi, którzy poprzez rozwój agroturystyki chcą m.in. stworzyć, tak potrzebne w regionie, miejsca pracy.

evolvet

EVOLVET

26 maja zapraszamy do udziału w seminarium
KOORDYNATOR WOLONTARIATU W PROJEKTACH ROZWOJOWYCH