Współpraca międzynarodowa

Współpraca rozwojowa to projekty aktywizujące ludzi do samodzielnych działań na rzecz rozwoju własnego regionu, służące przezwyciężaniu biedy i ubóstwa w krajach rozwijających się. Działania te nasza fundacja realizuje w Gruzji i Tanzanii. W pierwszym z krajów głównymi inicjatorami naszego projektu są Kistowie (potomkowie Czeczenów) mieszkający w Wąwozie Pankisi, którzy poprzez rozwój agroturystyki chcą m.in. stworzyć, tak potrzebne w regionie, miejsca pracy.

EVOLVET

EVOLVET, czyli European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training jest dwuletnim partnerstwem strategicznym w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe.