Całodzienne warsztaty przybliżające kulturę romską.

Warsztaty dla klas I-III.

Cele:

  • Zapoznanie z życiem codziennym dzieci romskich.
  • Wyodrębnienie podobieństw i różnic między dziećmi i romskimi i nieromskimi.
  • Pokazanie różnorodności mniejszości etnicznej Romów
  • Gry i zabawy
  • Przysmaki dzieci (kuchnia)
  • Czytanie baśni i wierszy o tematyce romskiej

Życie codzienne dziecka romskiego

Materiały dla nauczyciela