Europa

Scenariusze Europa : Jak powstały poziomki w lasach warmińskich?

Warsztaty poświęcone warmińskiej legendzie o tym skąd się wzięły poziomki. Cele: poznanie legendy warmińskiej, kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, kształcenie postaw empatycznych. Jak powstały poziomki –...

Scenariusze Europa : Jako Pan Jezus ze św. Piotrem po Podhalu chodził.

Warsztaty oparte na legendzie o wędrówce Jezusa i św. Piotra po Podhalu. Cele: kształtowanie u dzieci mówienia prawdy. Jako Pan Jezu ze św. Piotrem po Podhalu chodził. Jak Pan Jezus – scenariusz Materiały pomocnicze...

Scenariusze Europa : Legenda „Ile Babia Góra ma wierzchołków?”

Warsztaty dla dzieci, poświęcone legendzie o Babiej Górze. Cele: ustalenie kolejności zdarzeń w legendzie; ustalenie głównych bohaterów legendy; uruchomienie wyobraźni twórczej. ”Ile Babia Góra ma wierzchołków?” – scenariusz Materiały pomocnicze...

Scenariusze Europa : Niezwykła opowieść o pomorskim gryfie

Warsztaty dla dzieci, poświęcone niezwykłej opowieści o pomorskim gryfie. Cele: poznanie historii powstania herbu Szczecina; zapoznanie się z wyglądem herbu Szczecina. Niezwykła opowieść o pomorskim gryfie opowieść o pomorskim gryfie –...

Scenariusze Europa : Moc natury i siła człowieka w opowieści o “Uschniętej sośnie”

Warsztaty dla dzieci, poświęcone kurpiowskiej opowieści o “Uschniętej sośnie”. Cele: uruchomienie wyobraźni twórczej, przybliżenie trudności związanych z życiem (np. podejmowanie decyzji, pokonywanie własnych słabości). Moc natury i siła człowieka...