Cygańska podróż kolorowym wozem może trwać cały dzień. Czas wykorzystywany jest na rozmowy w grupie lub w parach, prace plastyczne, zabawy ruchowe i tworzenie opowieści Zajęcia są bardzo zróżnicowane i angażują dzieci na różnych poziomach. Podzielone zostały na dwa bloki – poranny i popołudniowy z przerwą na obiad, na który serwowany jest rosół z kury – jedno z najpopularniejszych dań romskich.

Całodzienne warsztaty dla dzieci poświęcone kulturze cygańskiej

Marta Piegat-Kaczmarczyk

CEL ZAJĘĆ: zapoznanie uczniów z kulturą i obyczajami romskimi, uwrażliwienie na różnorodność kulturową, ukazanie Polski jako kraju zamieszkałego przez wiele grup narodowych i etnicznych.

PRZEBIEG: cygańska podróż kolorowym wozem może trwać cały dzień. Czas wykorzystywany jest na rozmowy w grupie lub w parach, prace plastyczne, zabawy ruchowe i tworzenie opowieści Zajęcia są bardzo zróżnicowane i angażują dzieci na różnych poziomach. Podzielone zostały na dwa bloki – poranny i popołudniowy z przerwą na obiad, na który serwowany jest rosół z kury – jedno z najpopularniejszych dań romskich. Podczas spaceru lub wyjścia na podwórko nadal wplatane są w zabawę wątki romskie. Zakończeniem cygańskiej podróży jest podwieczorek – biesiada przy ognisku zrobionym z krepiny na środku Sali, podczas której opowiadane są cygańskie baśnie.


I blok poranny

1.Powitanie
2.Imiona romskie
3.Obyczaje, stroje 
4.Cygańskie wozy
5.Opowieść o romskich dzieciach 
6.Talizmany


II blok popołudniowy

1.Podróż kolorowymi wozami.
2.Cygańska apteka
3.Przysłowia romskie
4.Pożegnalna biesiada