Europa

Scenariusze Europa : Opowieść „O Rusałce, co serce człowiekowi oddała”

Warsztat oparty na opowieści z Wielkopolski „O Rusałce, co serce człowiekowi oddała”. Cele: nauka rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy w grupie. Rusałka – scenariusz Materiały pomocnicze i rysunki: załącznik nr 2 załącznik...

Scenariusze Europa : O pomocnym skarbniku

Warsztat dla dzieci poświęcony śląskiej legendzie o skarbniku. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych, zwiększenie umiejętności współpracy, rozwój zdolności manualnych i wrażliwości językowej....

Scenariusze Europa : Stolemy i ludzie w ludowych podaniach z Kaszub

Warsztaty dla dzieci, poświęcone opowieści o kaszubskiej krainie olbrzymów. Cele: zapoznanie dzieci z przesłaniem kaszubskiej legendy o Stolemach, uwrażliwienie na bogactwo i piękno ludowych wyobrażeń, fantastycznych, kreatywnych pomysłów...

Scenariusze Europa : Ślad diabelskiej ręki

Warsztat dla dzieci poświęcony lubelskiej legendzie o sądzie diabłów w Trybunale Koronnym. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych, zwiększenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej,...

Scenariusze Europa : Smętek, duch mazurskiej krainy

Warsztat dla dzieci poświęcony legendzie o bogu Smętku, który panował nad Mazurską Krainą Tysiąca Jezior. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, poznanie opowieści regionalnych, pobudzenie wyobraźni twórczej. Smętek, duch mazurskiej...

Scenariusze Europa : Tajemniczy duch z rzeki

Warsztat dla dzieci poświęcony śląskiej legendzie o utopcu, który chciał się ożenić. Cele: upowszechnianie polskiej  tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych zwiększenie umiejętności pracy w grupie zadaniowej rozwój...