Warsztat dla dzieci poświęcony lubelskiej legendzie o sądzie diabłów w Trybunale Koronnym.

Cele:

  • upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych,
  • zwiększenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej,
  • rozwój wyobraźni i ekspresji twórczej.

Legenda o sądzie diabłów w Trybunale Koronnym.

Ślad diabelskiej ręki – scenariusz