Warsztat dla dzieci poświęcony śląskiej legendzie o utopcu, który chciał się ożenić.

Cele:

  • upowszechnianie polskiej  tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych
  • zwiększenie umiejętności pracy w grupie zadaniowej
  • rozwój postaw twórczych i ciekawości poznawczej.

Tajemniczy duch z rzeki – scenariusz 

Materiały: