Warsztaty dla dzieci, poświęcone opowieści o kaszubskiej krainie olbrzymów.

Cele:

  • zapoznanie dzieci z przesłaniem kaszubskiej legendy o Stolemach,
  • uwrażliwienie na bogactwo i piękno ludowych wyobrażeń, fantastycznych, kreatywnych pomysłów i barwnych opisów sytuacyjnych zawartych w baśniach,
  • budzenie uczucia tolerancji dla odmienności w wyglądzie, wyrażaniu potrzeb i poglądów.

W kaszubskiej krainie olbrzymów – scenariusz