Warsztaty pokazujące produkty i zwyczaje na arabskich targach północnej Afryki.

  • zapoznanie z wyglądem targu arabskiego w północnej Afryce;
  • poznanie typowych produktów sprzedawanych na arabskim targu w północnej Afryce.

Na arabskim targu scenariusz
Materiały dla nauczyciela

Materiały pomocnicze i rysunki: