Warsztaty dla dzieci, poświęcone dominującej grupie etnicznej we współczesnej Ghanie.

Cele:

  • zapoznanie dzieci z dawną cywilizacją afrykańską
  • porównanie atrybutów władzy, strojów, zwyczajów królestwa Aszanti i europejskich królestw

Królestwo złotego tronu Aszanti – scenariusz
Materiały dla nauczyciela

Materiały pomocnicze i rysunki: