Warsztaty dla dzieci, o tym, jak diabeł maczał palce w powstaniu gołoborza.

Cele:

  • Zapoznanie dzieci z legendą inspirowaną naturalnym ukształtowaniem Gór Świętokrzyskich.
  • Rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz przybliżenie polskich tradycji historycznych i wierzeń ludowych.
  • Pobudzanie wyobraźni twórczej różnymi środkami przekazu i artystycznego wyrazu.

Świętokrzyskie legendy

Sabaty czarownic na Łysej Górze – scenariusz

Materiały: