Całodzienne warsztaty poświęcone świętom światła w Szwecji, Tajlandii, Japonii i Izraelu.

Marta Piegat-Kaczmarczyk

CEL ZAJĘĆ: zapoznanie dzieci z różnorodnymi zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami światła. Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w pragnieniach ludzi pochodzących z różnych stron świata. Zwrócenie uwagi na to jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa światło.

PRZEBIEG: zajęcia rozpoczynają się o 9:00 i trwają do 16:00 z przerwą na obiad i podwieczorek. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać stroje, zwyczaje i zabawy mieszkańców Tajlandii, Japonii, Izraela i Szwecji, a przede wszystkim własnoręcznie stworzyć różne lampiony, które pięknie pachną, mogą wisieć, pływać, ozdabiać stół, a nawet głowę.


Część przedpołudniowa

1.Wspólne kolorowanie wielkiej mapy świata 
2.Lampiony, lampki, świeczki, świeczniki – po co ludziom światło?
3.Cztery kraje, cztery święta światła
4.Pływające i wiszące lampiony oraz świeczniki, które stawia się na stole, albo nosi się na głowie
5.Święto Loy-Krathong i pływające lampiony
6.Polsko-tajskie tańce
7.Podróż z Tajlandii do Japonii
8.Japońskie czerwone lampiony


Część popołudniowa

9.Próba jedzenia pałeczkami
10.Podróż z Japonii do Izraela
11.Chanukija – osiem świeczek i pomocnik
12.Tańce izraelskie
13.Podróż z Izraela do Szwecji
14.Dzień świętej Łucji i wianek ze świeczkami
15.Podwieczorek taki jak śniadanie świętej Łucji
16.Gdybym był promykiem światła?