Warsztaty dla dzieci o tym, jak powstała Gruzja.

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna.

Potrzebne materiały: duże kartki papieru, makulaturowe wytłoczki od jajek, kredki lub flamastry, klej, 3 patyki różnej długości (do przedstawienia różnicy wysokości między najwyższymi szczytami Polski, Gruzji i świata), flaga i godło Gruzji, alfabet gruziński, mapa Gruzji.