Warsztat dla dzieci poświęcony śląskiej legendzie o skarbniku. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych, zwiększenie umiejętności współpracy, rozwój zdolności manualnych i wrażliwości językowej....