Na zlecenie Urzędu ds. Cudzoziemców Fundacja opracowała cykl tekstów przybliżających historię i kulturę krajów pochodzenia cudzoziemców mieszkających w Polsce. Zbiór opracowań wydany w trzech tomach jest krótkim kompedium wiedzy dla osób, które w życiu zawodowym lub prywatnym spotykają się z cudzoziemcami w Polsce. Ma im ułatwić poznanie ich krajów i kultury, pozwolić na poznanie i lepsze zrozumienie motywów przyjazdu do Polski oraz szans, jakie cudzoziemcy dostrzegli w zamieszkaniu tutaj.

Wszystkie teksty zawarte w publikacjach przeczytać można na stronie WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem:

http://wikp.udsc.gov.pl/kraje-pochodzenia/wprowadzenie.html