Partnerki i główne pomysłodawczynie projektu

kistyńska organizacja Marszua-Kawkaz z Pankisi

Czas realizacji

czerwiec 2012 – marzec 2014

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

  • opracowanie raportu nt. zdrowia matki i dziecka, tuż po porodzie i w pierwszych dwóch latach życia dziecka w Wąwozie Pankisi
  • wizyta szkoleniowa dla liderek – kobiet kistyńskich w polskich instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i opieką zdrowotną nad matką i dzieckiem
  • szkolenia i konsultacje dla młodych matek w Wąwozie Pankisi poprowadzone w oparciu o polskie doświadczenia
  • powstanie Centrum Pomocy dla Matek i ich Dzieci w Wąwozie Pankisi – wzorowanego na polskich Klubach Mam

Raport nt. zdrowia matki i dziecka, tuż po porodzie i w pierwszych dwóch latach życia dziecka w Wąwozie Pankisi, styczeń 2013 r.

Projekt realizowany jest ze środków Programu RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którym zarządza Fundacja Edukacji dla Demokracji