Podręcznik dla koordynatorów wolontariatu zawiera wiele praktycznych informacji i ćwiczeń, które mogą być wykorzystane przy szkoleniu wolontariuszy oraz innych grup, które uczymy m. in. otwartości, współpracy, zarządzania projektami. Pierwsza część...