Publikacja zawiera teksty poświęcone wielokulturowej historii i współczesności Warszawy. Można w niej znaleźć informacje nt mniejszości narodowych i etnicznych od wieków związanych z miastem, ale także teksty przybliżające kulturę...