Scenariusze Europa : Sabaty czarownic na Łysej Górze

Warsztaty dla dzieci, o tym, jak diabeł maczał palce w powstaniu gołoborza. Cele: Zapoznanie dzieci z legendą inspirowaną naturalnym ukształtowaniem Gór Świętokrzyskich. Rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz przybliżenie polskich tradycji...

Scenariusze Europa : Kujawski kobierzec

Warsztaty dla dzieci, poświęcone kujawskim dywanom i innym kompozycjom usypywaniu z piasku Cele: Zachęcenie dzieci do uważnego słuchania ciekawie przekazywanych baśni i czerpania przyjemności z kontaktu z żywym słowem. Przybliżenie...

Scenariusze Europa : Tajemniczy duch z rzeki

Warsztat dla dzieci poświęcony śląskiej legendzie o utopcu, który chciał się ożenić. Cele: upowszechnianie polskiej  tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych zwiększenie umiejętności pracy w grupie zadaniowej rozwój...

Scenariusze Europa : Smętek, duch mazurskiej krainy

Warsztat dla dzieci poświęcony legendzie o bogu Smętku, który panował nad Mazurską Krainą Tysiąca Jezior. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, poznanie opowieści regionalnych, pobudzenie wyobraźni twórczej. Smętek, duch mazurskiej...

Scenariusze Europa : Ślad diabelskiej ręki

Warsztat dla dzieci poświęcony lubelskiej legendzie o sądzie diabłów w Trybunale Koronnym. Cele: upowszechnianie polskiej tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych, zwiększenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej,...

Scenariusze Europa : Stolemy i ludzie w ludowych podaniach z Kaszub

Warsztaty dla dzieci, poświęcone opowieści o kaszubskiej krainie olbrzymów. Cele: zapoznanie dzieci z przesłaniem kaszubskiej legendy o Stolemach, uwrażliwienie na bogactwo i piękno ludowych wyobrażeń, fantastycznych, kreatywnych pomysłów...