Scenariusze Afryka : Targ Czarnej Afryki

Warsztaty dla dzieci, poświęcone zwyczajom panującym na afrykańskim targu. Cele: przybliżenie zwyczajów panujących na targu afrykańskim; zapoznanie z produktami rolniczymi uprawianymi w Afryce Czarnej; poznanie życia i kultury Afrykańczyków...

Scenariusze Afryka : A gdybym żył w Afryce

Zajęcia pokazujące jak wygląda zwykły dzień mieszkańców Afryki. Cele: przybliżenie dzieciom kultury i zwyczajów panujących w Afryce, pokazanie codziennych obowiązków, trosk i mieszkańców Afryki; podkreślenie szczególnego związku Afrykańczyków...

Scenariusze Afryka : Mój dzień w Ugandzie

Warsztaty dla dzieci, poświęcone codziennemu życiu chłopca z Afryki. Cele: zapoznanie z życiem codziennym dzieci ugandyjskich; pokazanie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i ugandyjskimi. ’, ‘Mój dzień w Ugandzie Mój dzień...

Scenariusze Afryka : Zabawy afrykańskich dzieci

Warsztaty przybliżające najpopularniejsze gry i zabawy dzieci w Afryce. Cele: zapoznanie z wybranymi grami i zabawami dzieci z Afryki dostrzeżenie podobieństw i różnic między zabawami dzieci afrykańskich i polskich Zabawy...

Scenariusze Afryka : Tuaregowie z Sahary

Zajęcia przybliżające kulturę i życie codzienne Tuaregów. Cele: uświadomienie dzieciom, że istnieją różne sposoby zaspokajania potrzeb życiowych w zależności od warunków, w jakich się żyje poznanie, w jaki sposób Tuaregowie żyją...

Scenariusze Afryka : Na arabskim targu

Warsztaty pokazujące produkty i zwyczaje na arabskich targach północnej Afryki. zapoznanie z wyglądem targu arabskiego w północnej Afryce; poznanie typowych produktów sprzedawanych na arabskim targu w północnej Afryce. Na arabskim...