Bez kategorii

Bez kategorii : W Królestwie Grzmiącego Smoka

Wrasztaty dla dzieci, poświęcone poznaniu Bhutanu. Cel: poznanie Bhutanu: jego położenia geograficznego, życia codziennego jego mieszkańców oraz godła narodowego. W Królestwie Grzmiącego Smoka – scenariusz Materiały pomocnicze i rysunki: Materiał...

Bez kategorii : Pankiskie Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem

 Partnerki i główne pomysłodawczynie projektu kistyńska organizacja Marszua-Kawkaz z Pankisi  Czas realizacji czerwiec 2012 – marzec 2014 W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania: opracowanie raportu nt. zdrowia matki...

Edukacja włączająca – krok po kroku

Bez kategorii : Edukacja włączająca – krok po kroku

Projekt ma na celu przekazanie polskiego doświadczenia w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole i poza nią oraz współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie. W ramach projektu...

Bez kategorii : Biblioteka pełna opowieści

To projekt realizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Komorowie. Motywem łączącym wszystkie działania są polskie legendy i opowieści.   Zapraszamy do udziału w następujących działaniach:...