Afryka

Artykuły : Szok kulturowy

W labiryncie nowej kultury Jedną z charakterystycznych cech obecnych czasów jest możliwość szybkiego przemieszczania się ludzi i informacji. Stawarza to nowe, niesamowite możliwości i jednocześnie zupełnie nowe wyzwania.  Kiedy Marco Polo...

Artykuły : Afryka i dziedzictwo kolonializmu

Kolonia, kolonializm, antykolonializm Termin „kolonializm”, choć dość dobrze znany, jest słabo sprecyzowany. Kiedy posługujemy się nim w języku potocznym, zachodzi obawa nieścisłości i uogólnień. Dlatego na początku, warto wyjaśnić jego...

Artykuły : Kobiety marokańskie – między tradycją a nowoczesnością

Opisując sytuację kobiet w krajach muzułmańskich wymienia się zazwyczaj uprzedmiotowienie i całkowitą podległość mężczyźnie, a jej przyczyn upatruje się w prawie koranicznym (Szaria), obowiązującym w większości państw,...

Bajka senegalska

Bajki : Bajka senegalska

W Afryce wiele opowiadań kończy się pytaniem…, a słuchacze wybierają swoje zakończenie historii. Zatem i Wy posłuchajcie bajki o “Pendzie i trzech młodzieńcach”… Było to dawno, dawno temu. W pewnej afrykańskiej wiosce...

Scenariusze Afryka : Informacje ogólne o Afryce

Materiał pomocniczy dla nauczycieli – ogólne informacje o Afryce. Kalendarium Wybitni...

Scenariusze Afryka : Wprowadzenie – Kto mieszka w Afryce

Zajęcia pokazujące ogromne zróżnicowanie kultury mieszkańców tego kontynentu. Cele: zapoznanie uczniów z mapą fizyczną Afryki, warunkami klimatycznymi oraz ich wpływem na szatę rośliną, zwierzęta i krajobraz; poznanie zwierząt i roślin Afryki;...