Afryka

Scenariusze Afryka : Informacje ogólne o Afryce

Materiał pomocniczy dla nauczycieli – ogólne informacje o Afryce. Kalendarium Wybitni...

Scenariusze Afryka : Wprowadzenie – Kto mieszka w Afryce

Zajęcia pokazujące ogromne zróżnicowanie kultury mieszkańców tego kontynentu. Cele: zapoznanie uczniów z mapą fizyczną Afryki, warunkami klimatycznymi oraz ich wpływem na szatę rośliną, zwierzęta i krajobraz; poznanie zwierząt i roślin Afryki;...

Scenariusze Afryka : Wynalazki świata arabsko – muzułmańskiego

Warsztaty o wiatraku, dywanie, mydle i innych wynalazkach świata arabsko – muzułmańskiego. Cele: zapoznanie dzieci z wiedzą dotyczącą wynalazków; wzbudzenie zainteresowania nauką oraz kulturą arabską. Wynalazki świata arabsko – muzułmańskiego...

Scenariusze Afryka : Afrykańskie ozdoby

Warsztaty plastyczne przybliżające motywy, sposób wykonania i znaczenie ozdób. Cele: umiejscowienie na mapie Afryki: Kenii, Etiopii, Mali, Nigru i Algierii; zaprezentowanie podstawowych informacji na temat tych krajów; przybliżenie wybranych...

Scenariusze Afryka : Królestwo złotego tronu Aszanti

Warsztaty dla dzieci, poświęcone dominującej grupie etnicznej we współczesnej Ghanie. Cele: zapoznanie dzieci z dawną cywilizacją afrykańską porównanie atrybutów władzy, strojów, zwyczajów królestwa Aszanti i europejskich królestw Królestwo złotego...

Scenariusze Afryka : Afrykańskie domostwa

Zajęcia pokazujące materiały, sposoby budowania i warunki życia w afrykańskich domach. Cele: zapoznanie dzieci ze sposobami i warunkami życia mieszkańców Afryki; wzbudzenie zainteresowań formami budownictwa afrykańskiego. Afrykańskie domostwa...