Mieszkańcy Warszawy dawniej i dziś – to projekt przybliżający tradycje, historię i życie codzienne miasta.

Projekt adresowany do dzieci (w wieku 5-9 lat ) uczących się w systemie edukacji domowej oraz uczniów placówek niepublicznych.

Tematy:

  • Warszawskie ulice – jak wiele mówią o mieszkańcach miasta

Przyjrzymy się jak wyglądało życie w naszym mieście przed 150 laty i czego możemy się dowiedzieć poznając ulice i place Warszawy: kto mieszkał przy danej ulicy, czym się zajmował, czym zasłużył się dla miasta, jakie zawody były dawniej popularne, z czego słynęło dane miejsce i wiele innych interesujących informacji …

  • Warszawa wielu kultur dawniej i dziś

Zajęcia poświęcone mieszkańcom miasta, którzy przybyli do Warszawy z różnych zakątków świata. Zastanowimy się nad wpływem różnych grup na życie kulturalne, naukowe i gospodarcze. Poszukamy miejsc związanych z cudzoziemcami, odkrywać będziemy jaki był i jest ich wkład w różnych dziedzinach: od warszawskich filtrów i działalności Williama Lindley’a, po Cafe Baobab.

Rekrutacja do projektu:

Zajęcia będą realizowane od marca do maja 2018 r. na terenie zgłaszającej się placówki. Wypełnione ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać mailem fundacja@miedzykulturowa.org.pl, do 20 lutego 2018 r.

 

Działania współfinansowane ze środków m. st. Warszawy

Projekt dwuletni – realizowany w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 r.