wystawa ulice świata

„Ulice świata”

To wystawa przybliżająca warunki życia w miastach i miasteczkach Południa. Pokazuje środki transportu, ruch uliczny, zajęcia i zawody oraz sposoby spędzania wolnego czasu, bo ulice to także miejsca gdzie ludzie grają, organizują parady i karnawał.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Materiały powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2013-2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

logo polska pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013-2014 r.