wystawa szkoły świata

„Jak wygląda szkoła w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej?”

Temat wystawy dotyczy 2 MCR „zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym”. Wystawa poświęcona edukacji w krajach Południa pokazuje w jakich warunkach uczą się dzieci, jak wyglądają szkoły i miejsca do nauki, kto je uczy, z jakich pomocy w nauce korzystają, jakie mają zeszyty i zabawki.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Materiały powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2013-2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

logo polska pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013-2014 r.