wystawa jedzenie

„Tortilla, chapati, ryż, czyli …. nie tylko chleb”


Temat wystawy dotyczy 1 MCR wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu. Wystawa pokazuje co jedzą mieszkańcy krajów Południa, jakie potrawy stanowią podstawę ich wyżywienia, ile posiłków dziennie jedzą i co się na nie składa; jak się przygotowuje i kto to robi.

Wystawa jest okazją do zdobycia informacji o życiu codziennym dzieci w krajach Południa.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Materiały powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2013-2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

logo polska pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013-2014 r.