wystawa domy świata

„Domy świata”

Wystawa pokazuje życie codzienne w krajach Północy i Południa. Oglądając ją można dowiedzieć się z czego zbudowane są domy i w jakich miejscach się je wznosi; jak wygląda miejsce do spania, gdzie wspólnie spędza się czas, gdzie przygotowuje a gdzie spożywa posiłki oraz jak wiele osób mieszka w domu.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Materiały powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2013-2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

logo polska pomoc

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013-2014 r.