Warsztaty poświęcone warmińskiej legendzie o tym skąd się wzięły poziomki.

Cele:

  • poznanie legendy warmińskiej,
  • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
  • kształcenie postaw empatycznych.

Jak powstały poziomki – scenariusz