Warsztaty dla dzieci, poświęcone kujawskim dywanom i innym kompozycjom usypywaniu z piasku

Cele:

  • Zachęcenie dzieci do uważnego słuchania ciekawie przekazywanych baśni i czerpania przyjemności z kontaktu z żywym słowem.
  • Przybliżenie wybranych elementów folkloru Kujaw.
  • Zapoznanie z wzornictwem artystycznym z różnych obszarów świata i ułatwienie dostrzeżenia podobieństw.

 Inspirujące opowieści i zwyczaje ludowe z Kujaw.

Kujawski kobierzec – scenariusz