Warsztaty dla dzieci o tym, jakie zwierzęta można spotkać w Chinach.

Cele:

  • zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt występujących w Chinach;
  • ukazanie znaczenia zwierząt w kulturze i życiu codziennym Chińczyków;
  • przedstawienie problemów i pojęć związanych z ochroną przyrody.

Zwierzęta Chin scenariusz

Materiały pomocnicze i rysunki: