Warsztaty dla dzieci poświęcone tradycyjnym strojom polskim, chińskim, wietnamskim i tureckim

Warsztaty dla klasy III

Cele:

  • zapoznanie z rodzajami i sposobami noszenia ubrań z różnych regionów
  • uwrażliwienie dzieci na podobieństwa i różnorodność kulturową

Od fezu do non la:

Stroje świata – scenariusz

Materiały: