Warsztaty dla dzieci o tym, jak żyje się na filipińskich wyspach.

Cele:

  • zapoznanie uczniów z filipińskimi zwyczajami;
  • zapoznanie dzieci z historią trzciny cukrowej oraz przedstawienie metod jej uprawy i sposobów wykorzystania;
  • poznanie przez dzieci filipińskich opowieści.

Filipiny – życie na wyspach


Materiały pomocnicze i rysunki: