Warsztaty dla dzieci poświęcone kulturze targów ulicznych i znaczeniu ulic w różnych krajach

Warsztaty dla klasy 0

Cele:

  • zapoznanie dzieci z targami i ich uczestnikami w wybranych państwach świata
  • zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę społeczną i kulturową odgrywają targi uliczne

Przyglądamy się różnym ulicom:

Dzień targowy – scenariusz

Materiały: