Warsztaty poświęcone życiu codziennemu dzieci w Peru.

Scenariusz zajęć dla dzieci z klas I-III

Cele:

  • Zapoznanie z życiem codziennym dzieci mieszkających w peruwiańskich Andach.
  • Pokazanie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i peruwiańskimi.

Materiały: list dziewczynki (załącznik 1), rysunki przedstawiające Paulinę i jej rodzinę; schemat “Moja wizytówka” (załącznik nr 2), zdjęcia, rysunki przedstawiające rodziny dzieci (przyniesione przez uczniów), tabela: Porównanie życia dziecka polskiego i peruwiańskiego (załącznik 3).

Realizacja
1. Moja wizytówka. Uczniowie wpisują (młodsze rysują) krótkie informacje o sobie według schematu (załącznik nr 2).

2. Czytanie listu Pauliny z Peru. Nauczyciel czyta list zwracając uwagę na następujące elementy:
Jak wygląda dzień peruwiańskiej dziewczynki?
Jakie ma obowiązki (w domu, w szkole)?
Jakie są posiłki (potrawy)?
Jakie są ulubione zabawy?
Jak mają na imię członkowie rodziny, przyjaciele?
Jak wygląda dom i otoczenie?
W miarę potrzeby nauczyciel objaśnia nowe słowa i pojęcia.

3. Imiona.
Uczniowie wymieniają różne imiona jakie pojawiły się w liście, do każdego dodając przymiotnik – pozytywne skojarzenie z imieniem, zaczynający się na taka sama literę jak imię (np. wesoły Witek) oraz skojarzenia do imion. Nauczyciel wspólnie z uczniami zastanawia się: Po co są imiona? Do czego są potrzebne? Co by było gdybyśmy nie mieli imion? Czy mają jakieś specjalne znaczenie dla każdego z nas? Czy są dla nas ważne? Czy lubimy swoje imiona? Czy można się śmiać z imion innych ludzi? Czy lubimy, gdy ktoś śmieje się, przekręca nasze imię? Dlaczego mamy na imię właśnie tak (imię po babci, ulubione imię mamy, modne…). Czy osoby o tym samym imieniu mają jakieś wspólne cechy? Wracamy do imion z listu, zastanawiamy się skąd się wzięły i jak brzmią.

4. Rodzina. Rodzeństwo.
Do tych zajęć można wykorzystać zdjęcia rodzin dzieci z klasy, które przyniosły na te zajęcia lub rysunki rodzin. W jaki sposób wspólnie spędzamy czas? Uczniowie wyszukują podobieństwa i różnice, zastanawiają się z czego mogą wynikać? Porównanie do peruwiańskiej koleżanki. Jaka jest rodzina bohaterki listu?

5. Jedzenie – posiłki i potrawy.
Uczniowie wypisują (lub wymieniają) posiłki, jakie spożywają w ciągu dnia. Wymieniają ulubione potrawy. Porównują je z posiłkami i potrawami, o których pisała Paulina.

6. Zabawy.
Omówienie polskich znanych zabaw. Zabawy indywidualne i grupowe. Po co się bawimy? Gdzie możemy się bawić? Od czego zależy rodzaj podejmowanych zabaw.
Zabawy peruwiańskich dzieci, czy są podobne?

7. Marzenia.
O czym marzysz? Czego pragną dzieci na całym świecie?. Jakie są marzenia koleżanki z listu?

8. Porównanie życia dziecka peruwiańskiego i polskiego.
Uczniowie wypełniają kartę (załącznik 3) młodsze dzieci rysują rysunek pt. “Mój dzień”, “Dzień Pauliny”.

 

Rysunki do kolorowania: