Całodzienne warsztaty o życiu codziennym dzieci w Brazylii.

Cykl zajęć: życie codzienne

Temat: „List z Brazylii”

Cele:

  • Zapoznanie z życiem codziennym dzieci brazylijskich.
  • Wyodrębnienie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i brazylijskimi.


Cidinha


Cidinha z koleżankami


Cidinha z mamą


Cidinha z rodziną