Całodzienne warsztaty poświęcone codzienności meksykańskich dzieci.

Cykl zajęć: śycie codzienne

Temat: „Listy z Meksyku”

Cele:

  • Zapoznanie z życiem codziennym dzieci meksykańskich.
  • Wyodrębnienie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i meksykańskimi.
  • Pokazanie różnorodności Meksyku.


Alan


Antonio