Zajęcia pokazujące ogromne zróżnicowanie kultury mieszkańców tego kontynentu.

Cele:

  • zapoznanie uczniów z mapą fizyczną Afryki, warunkami klimatycznymi oraz ich wpływem na szatę rośliną, zwierzęta i krajobraz;
  • poznanie zwierząt i roślin Afryki;
  • poznanie mieszkańców Afryki – Tuaregów, Masajów i Pigmejów, a także miejsc, w których żyją.

Wprowadzenie – Kto mieszka w Afryce scenariusz
Materiały dla nauczyciela

Materiały pomocnicze i rysunki: