Zajęcia przybliżające kulturę i życie codzienne Tuaregów.

Cele:

  • uświadomienie dzieciom, że istnieją różne sposoby zaspokajania potrzeb życiowych w zależności od warunków, w jakich się żyje
  • poznanie, w jaki sposób Tuaregowie żyją w zgodzie z naturą, a także jakie trudności pokonują żyjąc na pustyni
  • pokazanie, jak ważne dla Tuaregów jest poczucie wolności i że ich domem jest cała pustynia

Tuaregowie z Sahary scenariusz
Materiały dla nauczyciela

Materiały pomocnicze i rysunki: