Warsztaty dla dzieci, poświęcone codziennemu życiu chłopca z Afryki.

Cele:

  • zapoznanie z życiem codziennym dzieci ugandyjskich;
  • pokazanie podobieństw i różnic między dziećmi polskimi i ugandyjskimi.

’, ‘

Mój dzień w Ugandzie

 

Materiały pomocnicze i rysunki: