Publikacja zawiera teksty poświęcone wielokulturowej historii i współczesności Warszawy. Można w niej znaleźć informacje nt mniejszości narodowych i etnicznych od wieków związanych z miastem, ale także teksty przybliżające kulturę cudzoziemców, którzy pojawili się tu po II wojnie światowej. Książeczka zawiera także przykładowe bajki z różnych kontynentów, scenariusz „Cygańska podróż kolorowym wozem” oraz tekst nt edukacji wielokulturowej najmłodszych.

Zamówienia

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji prosimy o:

  • przesłanie maila z prośbą i dokładnym adresem instytucji, do której materiały mają być wysłane, na adres:
    wydawnictwo@miedzykulturowa.org.pl
  • opłacenie kosztów przesyłki – 8 zł za egzemplarz płatne przelewem na konto Fundacji:
    Fundacja Edukacji Międzykulturowej
    98 2130 0004 2001 0377 3694 0001 (tytułem „zwrot kosztów wysyłki”)

Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt mailowy:
wydawnictwo@miedzykulturowa.org.pl