Podręcznik dla koordynatorów wolontariatu zawiera wiele praktycznych informacji i ćwiczeń, które mogą być wykorzystane przy szkoleniu wolontariuszy oraz innych grup, które uczymy m. in. otwartości, współpracy, zarządzania projektami. Pierwsza część poświęcona jest koncepcji i definicji wolontariatu, druga – poszerza naszą wiedzę na temat globalnego świata, trzecia – zajmuje się zarządzaniem rozwojem wolontariuszy.

Podręcznik jest efektem projektu EVOLVET, czyli European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training, dwuletniego partnerstwa strategicznego w ramach Akcji 2 Programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe. Jest dostępny w angielskiej wersji językowej.