Romowie. Skąd przybywają, dokąd zmierzają?

Muzeum Kultury Romów w Warszawie to projekt, którego celem jest pozytywna zmiana postrzegania Romów, propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach oraz rozbudowa ogólnodostępnego banku wiedzy, źródeł, danych o społeczności romskiej, jej materialnym i kulturowym dziedzictwie. Projekt jest kontynuacją działań związanych z merytorycznym opracowaniem i upowszechnianiem w Internecie kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie przez rozbudowę strony http://www.romuzeum.pl

Zaplanowaliśmy także działania adresowane do szerszej publiczności:
• warsztaty dla dzieci
• wystawy ikonografii ze zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie
• spotkania poświęcone historii i kulturze Romów

Na naszej stronie pojawiają się nowe scenariusze i materiały edukacyjne:

Projekt realizowany we współpracy z

Działania realizowane są w ramach projektu „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów” dofinansowanego z dotacji przyznanej przez Ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w 2018 r.

Projekt realizowany w okresie marzec –grudzień 2018 r.