Projekt ma na celu przekazanie polskiego doświadczenia w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole i poza nią oraz współpracy nauczycieli i rodziców w tym zakresie.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • szkolenia dla nauczycieli i rodziców przygotowane i zrealizowane przez ekspertki z Polski
  • opracowanie mini poradnika dla rodziców,
  • wizyta studyjna w Polsce 4 nauczycieli pracujących z uczniami SPE.

Projekt opiera się na ścisłej współpracy ekspertów praktyków z Polski i Gruzji i polega na wykorzystaniu tych polskich doświadczeń, które mogą być zastosowane w warunkach gruzińskich.

Poradnik do pobrania
Projekt realizowany jest ze środków Programu RITA, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którym zarządza Fundacja Edukacji dla Demokracji