Romowie. Skąd przybywają, dokąd zmierzają? Muzeum Kultury Romów w Warszawie to projekt, którego celem jest pozytywna zmiana postrzegania Romów, propagowanie rzetelnej wiedzy o romskiej historii, kulturze, tradycjach i zwyczajach...