Warsztaty poświęcone warmińskiej legendzie o tym skąd się wzięły poziomki. Cele: poznanie legendy warmińskiej, kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, kształcenie postaw empatycznych. Jak powstały poziomki –...